Palvelut

Seimec Service varmistaa biolämpölaitosten kuljentinjärjestelmien käynnissäpidon kokonaisvaltaisesti. Oma suunnittelu, valmistus, asennus, huolto ja kunnossapito sekä varaosapalvelu takaavat asiakkaillemme joustavan ja ripeän palvelukokonaisuuden.

Suunnittelu

Seimecin osaamisen ydin on kyky ratkaista asiakkaittensa haastavia materiaalinkäsitetlyongelmia - sitä me teemme joka päivä. Seimecin suunnittelupalvelu kattaa kaiken yksitytäisistä komponenteista kokonaisiin kuljetusjärjestelmiin. Suunnitteluvaiheessa kiinnitämme tiukasti huomioita tuotteen huollettavuuden helppouteen ja toimintavarmuuteen. Suunnittelu tapahtuu 3D-maailmassa ja käytettävissämme ovat AutoCAD, Inventor ja SolidWorks -ohjelmat.

Valmistus

Valmistus

Seimec valmistaa kaikki tuotteensa omassa konepajassaan, korkealaatuisista komponenteista, mittatilaustyönä asiakkaan tarpeiden mukaan. Laadun takaa pitkä kokemus, ammattitaitoinen henkilökunta ja saumaton yhteistyö suunnittelun ja valmistuksen välillä - saman katon alla.

Asennus

Tärkeä osa Seimecin toimintaa on oma asennuspalvelu. Seimec toimittaa kuljetinjärjestelmät asiakkalleen avaimet käteen -periattella ja pkaettiin kuuluu niin asennus, koekäyttö, käyttöönotto kuin käyttökoulutus asiakkaalle. Työ luovutetaan asaikkaalle kun kaikki on täysin vallmista.

Seimec hiilitasku asennus ja huolto

Huolto & kunnossapito

Seimec huoltaa sekä omia että muiden valimistamia mekaanisia kuletinlaitteita ja -järjestelmiä. Yhteistyössä asaiakkaan kanssa voimme laatia laitteistolle huoltosuunnittelman, joka voi sisältää sekä tavalliset kunnossapitotoimet että laitteiden modernisoinnit ja uushankinnan. Pitkän tähtäimen huoltosuunnitelma ehkäisee ikäviä yllätyksiä laitteiston ikääntyessä ja auttaa asiakkaita suunnittelemaan omia investointitarpeitan.

Teemme myös vuosihuollot ja tarjoamme mahdollisuutta hultosopimuksen, jonka yksityskohdat, laajus ja nopeiden korjauspeiden vasteaika sovitaan yksilöllisesti asiakkaamme tarpeiden mukaan. Huoltoraportointi sisältää kattavan dokumentoinnin sekä ajantasaiset raportit huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

Hultopaketit

 1. KUNTOKARTOITUS JA HULTOSUUNNITELMA
  Seimec-kuntokartoituksen yhtehydessä laaditaan kuljetinjärjestelmien huoltosuunnitelma. Kartoituksessa huomioidaan järjestelmä kokonaisuudessaan ja määritellään toimivuuden varmistamisen kannalta kriittiset tekijät. Asiakas saa vapasti hyödynnettävän kuntokartoituksen ja huoltosuunnitelman.
 2. MODERNISOINTIHUOLTO
  Seimec Service -modernisointipalvelu kattaa seuraavat osiot:
  • tarvekartoitus
  • suunnittelu
  • esivalmistus
  • asennustyöt
  • käyttöönottokoulutus
  • takuu
  • huoltosopimus
 3. VUOSIHUOLTO
  Huoltotyöt suorittaa Seimec Service Oy:n ammattitaitoinen henkilöstö. Seimec Service Oy:n oma suunnittelupalvelu, osavalmistus aj asennuspalvelu takaavat huollon tason ja tehokkuuden.

Liitännäispalvelut

 1. HUOLTOSOPIMUS
  Hultosopimuksen perustana on tarkka määrittelyu hullon kohteista ja toimenpiteistä. Hulotoraportointi sisältää kattavan, koko järjestelmän koskevan dokumentoinnin sekä ajantasaiset raportit huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Seimec:in kattavaan hultosopimukseen voidaan sisällyttää myös ennalta sovittu vasteaika nopeissa korjaustarpeissa. Seimec huolehtii korjauksista kokonaispalvelullan. Oman suunnittelun ja valmistuksen ansiosta huoltopalvelu toimii tehokkaasti.
 2. KÄYTETTÄVYYSTAKUU
  Huoltosopimusasiakkaille voidaan myöntää lisätakuu.

Varaosat

Seimecin oma tuotanto takaa asiakkaille joustavan ja nopean varaosapalvelun. Varaosista voidaan myös tehdä asiakkaan kanssa sopimus, jolloin Seimecillä on aina valmiina asiakkaan toivomat varaosat.

Asennus

Tärkeä osa Semecin toimintaa on oma asennuspavelu. Seimec toimittaa kuljetinjärjestelmät asiakkailleen avaimet käteenperiaatteella ja pakettiin kuuluu niin asennus, koekäyttö, käyttöönotto kuin kättökoulutus asiakkaalle. Työ luovutetaan asiakkaalle kun kaikki on täysin valmista.